Utbygging av Stressless fabrikken er i gang

Inlagd

I slutten av august startet grunnarbeidet for utbygging av Stressless-fabrikken på Ikornnes.

I slutten av august startet grunnarbeidet for utbygging av Stressless-fabrikken på Ikornnes.

Et nytt ekspedisjonsbygg på 1650 m2 skal gjøre det lettere å sende møbler fra Ekornes ut i verden.  Mer enn 1500 sitteplasser av Stressless hvilefåtöljer og regulerbar sofa produseres hver dag, og en utvidelse av dagens ekspedisjonsbygg vil gjøre utsendelsen mer effektiv.  Det nye bygget gir Ekornes 6 nye lasteramper, med tilkomst fra en ny vei som vil gå under Sykkylvsbrua.  Disse kommer i tillegg til de eksisterende lasterampene for bil og den store containerhavna for møbler som blir sendt sjøveien.

Det andre bygget er på 1600 m2 og skal romme nye og topp moderne installasjoner for beising og lakking av treverk til Stressless fåtölj.  Installasjon av det nye lakkanlegget er planlagt å starte i september/oktober 2010, og det skal være klart til produksjonsstart i mars 2011.