Skoleelever bygger Stressless hvilefåtölj til gode formål

Inlagd Skoleelever bygger Stressless hvilestol til gode formål

Alle 7. klassinger i Sykkylven blir invitert til et spesielt fabrikkbesøk hos Ekornes.  De får se hvordan vi produserer Stressless hvilefåtölj og sofa, og får også et spesielt oppdrag i løpet av omvisningen.

Alle 7. klassinger i Sykkylven blir invitert til et spesielt fabrikkbesøk hos Ekornes.  De får se hvordan vi produserer Stressless hvilefåtölj og sofa, og får også et spesielt oppdrag i løpet av omvisningen.

Ekornes har blitt en populær bedrift å besøke, og vi får ofte forespørsler om fabrikkomvisning fra både lokale og regionale skoler fra alle klassetrinn. Aldersgrensen for fabrikkbesøk er 12 år, og Ekornes går nå ut og inviterer alle 7. klassinger i Sykkylven på et fabrikkbesøk i løpet av skoleåret.

For å gjøre omvisningen ekstra interessant, oppfordrer Ekornes elevene til å finne ut hvilket lokalt lag eller institusjon de vil støtte.  I løpet av besøket får de anledning til å bygge sin egen Stressless hvilefåtölj, som siden overrekkes til formålet.  På den måten blir besøket både lærerikt, engasjerende og samfunnsnyttig.