Scandic + Svane = Sant

Inlagd Scandic velger Svane

Du er garantert å ligge godt de neste to årene om du velger Scandic-hotellene.

Du er garantert å ligge godt de neste to årene om du velger Scandic-hotellene.

I begynnelsen av mars inngikk Ekornes og Scandic-kjeden en avtale om å levere madrasser til alle Scandic-hotell i Norden de neste to årene. På denne tiden skal det leveres minimum 6.000 madrasser og 35.000 overmadrasser. I avtalen inngår en opsjon på leveranser i to nye år etter at denne perioden er fullført. Avtalen er minst verdt 10 millioner kroner, og ble vunnet i konkurranse med en rekke norske og svenske leverandører. Salgsssjef John Terje Drege (bildet) hos Ekornes Contract er meget fornøyd med avtalen som det er arbeidet med i lang tid.

- Vi har tidligere levert madrasser til Scandic-hoteller i Ålesund, Bergen, Hamar og Stockholm. Den gode tilbakemeldingen fra disse hotellene, var nok viktig når Scandic valgte Svane® for de andre hotellene også. I visjonen til Scandic-hotellene heter det: "Vi vil ta et økologisk ansvar for miljøet og samfunnet, og dette har ført til at vår målsetning er å være det mest miljøvennlige hotellforetaket".