Resultater 1. halvår 2008

Inlagd Resultater 1. halvår 2008

God utvikling for Ekornes i 2. kvartal.

God utvikling for Ekornes i 2. kvartal.

Til tross for den negative internasjonale markedsutviklingen har utviklingen for Ekornes i 1. halvår 2008 vært god. God ordreinngang fra spesielt markedene i Mellom-Europa er hovedårsaken til den positive omsetningsutviklingen i 2. kvartal. Svekkelsen av valutaene USD, JPY og GBP påvirker de konsoliderte tallene negativt.

Ekornes har i 1. halvår 2008 hatt en omsetning på NOK 1.303,9 mill., som tilsvarer en økning på NOK 34,0 mill., eller 2,7% sammenlignet
med 2007.

Konsernets driftsresultat pr. 30.06.2008 ble NOK 206,7 mill. (15,9%) mot NOK 225,2 mill. (17,7%) i 2007. Dette er en nedgang på 8,2%.

Ordinært resultat før skatter ble NOK 201,8 mill. (15,5%) mot NOK 224,9 mill. (17,7%) i 2007. Dette er en tilbakegang på 10,3%.

Last ned hele rapporten for 1. halvår 2008 her.