Ekornes til topps i ny møbelundersøkelse

Inlagd Stressless Jazz

Ekornes kommer positivt ut i ny undersøkelse blant norske møbelforhandlere.

Ekornes kommer positivt ut i ny undersøkelse blant norske møbelforhandlere.

I en ny undersøkelse som er gjennomført av Sentor-Gruppen AS er Ekornes den norske leverandøren som blir fremhevet av flest av de 132 møbelforhandlerne som er spurt.

Ekornes går helt til topps i rangeringen av leverandørenes markedsføring, brosjyre/salgsmateriell, butikk- og utstillingskonsept.  Ekornes blir i tillegg holdt for å være klart bedre enn bransjegjennomsnittet innen områdene varekvalitet, salgskonsulenter, informasjon og produktopplæring, reklamasjonsbehandling og service. 

Lange leveringstider – et luksusproblem

Det eneste området Ekornes får dårlig score på er leveringsdyktighet. 

- Ordreinngangen i 2009 ble mye bedre enn vi fryktet og la opp kapasiteten etter, og dette har dessverre ført til at vi nå har for lange leveringstider, sier markedsdirektør Runar Haugen. - Fabrikkene har jobbet med å øke produksjonskapasiteten siden i fjor høst, og vi regner med at leveringstidene blir kortere fremover våren. Lang leveringstid og høy ordrereserve er et luksusproblem, men samtidig viktig å reagere raskt på for å unngå at vi mister potensielle kjøpere.  Vi gleder oss over å bli positivt vurdert på de fleste av kriteriene i denne undersøkelsen, men vi skal ikke hvile på laurbærene.  Stadig forbedring og utvikling skal gi oss konkurransekraft også i fremtiden, sier Runar Haugen.