Ekornes lanserer miljødokument

Inlagd Sykkylven

Ekornes har lansert et miljødokument som skal gjøre det lettere for forbrukere, presse, forhandlere og andre å få innsikt i vår miljøpolitikk

Ekornes har lansert et miljødokument som skal gjøre det lettere for forbrukere, presse, forhandlere og andre å få innsikt i vår miljøpolitikk

I dokumentet finnes blant annet en oversikt over konkrete miljøtiltak som er iverksatt den senere tiden.

Ekornes sin målsetning er å ta et miljøansvar knyttet til framstilling, distribusjon, bruk og destruksjon av selskapets produkter. Gjennom lang tid har selskapet gjennomført tiltak i fabrikkene som forbedrer det indre og ytre miljø, samtidig som en løpende har valgt mer miljøvennlige råvarer.  Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid vil også i framtiden være et mål i utviklingen av selskapet.

For å oppnå dette, har Ekornes valgt å nedfelle sin miljøpolitikk i selskapets mål- og verdidokument. Følgende kjernepunkter skal følges i alle ledd av vår virksomhet:

  • Ekornes skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene skal medføre en lavest mulig miljøbelastning.
  • Ekornes har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene.
  • Ekornes investerer for å unngå miljø og helseskader.
  • Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig, for eksempel gjennom miljødeklarasjoner (EPD).
  • Ekornes skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar.

Vil du vite mer om de konkrete miljøtiltakene som er gjennomført, eller er under planlegging, kan du lese en lengre versjon av miljødokumentet her.