Ekornes god på klimarapportering

Inlagd Sykkylven

Ekornes rapporterte i år for første gang til Carbon Disclosure Project (CDP).  Rapporten kom godt ut i den nordiske kåringen av beste rapport.

Av de norske selskapene er det bare Norske Skog, Storebrand og Ekornes som er med blant de 25 beste. Den årlige kåringen er ment som et hjelpemiddel for investorer som vil ta klimahensyn.

Ekornes kom på en 23 plass blant de nordiske selskapene, og fikk totalt 80 poeng for sin første klimarapportering.  Gjennomsnittet lå på 64 poeng.  Rapporten ligger tilgjengelig på websiden til Ekornes.

CDP spør nesten 6.000 av verdens største selskaper om deres klimastrategi, klimagassutslipp og energibruk.  260 selskaper i Norden er spurt. Av disse var det i år 143 som rapporterte, 25 av disse fra Norge.