Ekornes er tildelt Stockman-prisen for 2010

Inlagd Ekornes er tildelt Stockman-prisen for 2010

Ekornes mottok torsdag 9. september Stockman-prisen for 2010 i klassen for mindre og mellomstore selskaper.

Ekornes mottok torsdag 9. september Stockman-prisen for 2010 i klassen for mindre og mellomstore selskaper.

Ekornes vant prisen i sin klasse også i 1998 og 2001, og har vært blant finalistene de siste fem årene.

Ekornes scorer høyt på følgende kriterier:

- Åpen, troverdig og konsistent informasjon,

- Likebehandling av analytikere

- Muligheter for bedriftsbesøk

- Kvalitet på corporate governance

- Evnen til å informere om strategi/industriutvikling

Stockman-prisen tildeles det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper anses å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter. 

Det er Norske Finansanalytikeres Forening som deler ut Stockman-prisen, basert på vurderinger fra alle de store meglerselskapene og store investorer i det norske markedet.

 

Mer informasjon om Stockman-prisen