E commerce manager

Inlagd Knut Svendsen

Knut Svendsen er ansatt i nyopprettet stilling som E-commerce manager i Ekornes ASA.

Knut Svendsen er ansatt i nyopprettet stilling som E-commerce manager i Ekornes ASA.

Knut Svendsen har en tung bakgrunn innen faget fra USA, England og Norge, og kommer til Ekornes fra stillingen som Director, E-commerce Services i Hilton Worldwide, USA.  Han startet i sin nye stilling hos Ekornes 1. mars. 

Ekornes har som mål å skape konkurransefortrinn gjennom å gjøre kommunikasjon og samhandling mellom selskapet, forhandlere og konsumenter bedre og mer effektiv. E-commerce manager vil være ansvarlig for Ekornes-konsernets globale e-marketing.