2006: Høy omsetning, godt resultat og bonus

Inlagd 2006: Høy omsetning, godt resultat og bonus

2006 ble nok et toppår for Ekornes. Omsetningsøkningen og resultatet gir utbytte for aksjeeiere og bonus for alle ansatte.

2006 ble nok et toppår for Ekornes. Omsetningsøkningen og resultatet gir utbytte for aksjeeiere og bonus for alle ansatte.

Ekornes har i 2006 hatt en omsetning på 2,507 milliarder kroner; en økning på 9,4 prosent sammenlignet med 2005. Resultat etter beregnede skatter ble 343,7 millioner kroner, mot 303,1 mill. i 2005. Dette gir en fortjeneste per aksje på kr 9,33 (mot kr 8,23 i 2005). Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 7,50 per aksje (kr 7,50 for 2005). Resultatmarginen i 2006 gir en bonus til de ansatte tilsvarende en full månedslønn. 44,5 millioner kroner går til dette formålet mot 33,6 millioner kroner etter 2005-resultatet.