14 tas inn i jobb igjen i Ekornes

Inlagd Øyvind Tørlen

Ordreinngangen er bedre enn forventet for Ekornes. 14 permitterte i Sykkylven blir nå tatt inn i produksjonen igjen, som følge av dette.

Ordreinngangen er bedre enn forventet for Ekornes. 14 permitterte i Sykkylven blir nå tatt inn i produksjonen igjen, som følge av dette.

- Dette er positivt for våre ansatte og for hele konsernet, sier viseadministrerende direktør Øyvind Tørlen.

Ekornes øker nå produksjonskapasiteten når det gjelder Stressless fåtölj, fra 960 fåtöljer per dag, til 1140 fåtöljer per dag, som er i tråd
med den løpende ordreinngang. På Stressless® sofa blir den justert ned fra 400 til 350 sitteplasser per dag.

- Vi ser i markedet at det nå er større etterspørsel etter fåtöljer, enn til større sittegrupper. Vi tilpasser oss raskt og øker
derfor produksjonen av Stressless® fåtölj, sier Tørlen.

I første kvartal i år var ordreinngangen i Ekornes-konsernet på 707 millioner kroner. Ordreinngangen på samme tid i fjor var på 747
millioner kroner. Årsaken til den spesielt gode ordreinngangen i første kvartal 2008, var knyttet til varslet prisøkning. Til
sammenligning var ordreinngangen i første kvartal 2007 på 659 millioner kroner. (Oppgitte tall for 2009 er foreløpige og forøvrig
med bruk av faste/samme valutakurser for å være sammenlignbare.)

Av totalt ca. 1500 ansatte i Ekornes, arbeider ca. 1300 ved fabrikkanleggene i Norge. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til det internasjonale
møbelmarkedet. Ekornes arbeider for å komme styrket ut av finanskrisen med bedre konkurransekraft.

- Vi er optimistiske med tanke på fremtiden. Men i dag er vi først og fremst svært glade for de 14 ansatte som nå kommer tilbake
på jobb, sier Øyvind Tørlen.