Detta är Ekornes

Ekornes ASA är den största möbeltillverkaren i Norden och äger bl.a. varumärkena Ekornes®, Stressless® och Svane®. Stressless är ett av världens mest kända varumärken på möbelmarknaden, medan Ekornes, Stressless och Svane är de mest kända på möbelmarknaden i Norge. Tillverkningen sker på seks fabriker i Norge och produkterna säljs över stora delar av världen genom egna säljbolag på utvalda marknader.

Ekornes vision är att vara en av världens mest attraktiva leverantörer av möbler till heminredning.

Ekornes affärsidé grundar sig bland annat på att erbjuda produkter som vänder sig till en bred publik vad gäller pris och design. Dessutom ska koncernen utveckla och tillverka produkter som håller en utmärkt kvalitet vad gäller komfort och funktion.

Ekornes ASA är moderbolaget i Ekornes-koncernen. Fabrikerna i koncernen är organiserade efter produktområdena Stressless, Ekornes Collection (soffor) och Svane. Alla gemensamma funktioner ligger i Ekornes ASA, bland annat koncernledning, marknadsföring, ekonomi, inköp och produktutveckling för Stressless och Ekornes Collection.